Fredag, 2022-05-20 vecka: 20

Referenser

Här kommer du snart att hitta exempel på andra nöjda kunder som anlitat Pedagogica

Logopedi

Logopedi är vetenskapsområdet som rör diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar samt sväljningssvårigheter.

Disciplinen är tvärvetenskaplig och bygger på kunskaper i lingvistik, fonetik, psykologi och medicin.

Pedagogica

E-post: info@pedagogica.nu
Webbadress: www.pedagogica.nu

Telefon: 070-269 03 22

Dynamiskt innehåll