Måndag, 2022-10-03 vecka: 40

Pedagogica hjälper gruppen vidare


Ibland behöver arbetsgruppen stöd för att utvecklas vidare. Det kan handla om att få ökad yrkeskunskap, enas om gemensamma mål eller att få nya verktyg för att lösa problem i det vardagliga arbetet.

Pedagogica har lång erfarenhet av professionsutveckling och pedagogisk handledning med utgångspunkt i logopedi. Företaget erbjuder också konsultationer och fortbildning om människans kommunikationsförmåga.

Katarina Nygren i Pedagogica är utbildad logoped och pedagogisk handledare med lång erfarenhet.Hon har också fördjupning inom konsultationsmetodik och organisationsteori. Katarina besitter över 20 års erfarenhet av att samarbeta med olika grupper och uppdragsgivare. Hon är väl förtrogen med såväl hälso- och sjukvårdens som skolans och förskolans uppdrag.

Kontakta Pedagogica för vidare information per mejl, info@pedagogica.nu.

Logopedi

Logopedi är vetenskapsområdet som rör diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar samt sväljningssvårigheter.

Disciplinen är tvärvetenskaplig och bygger på kunskaper i lingvistik, fonetik, psykologi och medicin.

Pedagogica

E-post: info@pedagogica.nu
Webbadress: www.pedagogica.nu

Telefon: 070-269 03 22

Dynamiskt innehåll